ლიპოსაქცია (ჭარბი ცხიმის ამოტუმბვა)

2012-04-04

Read More
LIPO

ზოგადი მონაცემები ლიპოსაქცია ცხიმოვანი გროვების ვაკუუმით მოშორების მეთოდია. ცხიმოვანი ქსოვილი ორგვარია: ფუნქციონალური და სარეზერვო. ფუნქციონალური კანქვეშა  ქსოვილი სხეულის ზედაპირზე თანაბრად ნაწილდება და სწორედ ის საზღვრავს ქალისა და მამაკაცისათვის დამახაისათებელ სხეულის ფორმას. გახდომისას მას აქვს სწრაფად შემცირების უნარი. სარეზერვო ცხიმოვანი ქსოვილი კი  წარმოადგენს უფრო ღრმად განლაგებულ ცხიმოვან გროვებს, რომლებიც სხეულის განსაზღვრულ მიდამოში არსებითად აუარესებენ სხეულის მოხაზულობას.