ნაწიბურების ამოკვეთა და კანის ადგილობრივი პლასტიკა

2012-04-03

სახე

ნაწიბური შესაძლებელია განვითარდეს ოპერაციის, ტრავმის ან ჭრილობის შედეგად. რადგან არ არსებობს ნაწიბურის უკვალოდ გაქრობის ტექნიკა, პლასტიკური ოპერაციის შედეგად შესაძლებელია უკვე არსებული ნაწიბურის გაუმჯობესება ან მინიმუმამდე დაყვანა. პლასტიკური ოპერაცია კეთდება ასევე იმ შემთხვევებში, როდესაც ნაწიბურის ქსოვილი წარმოშობს ძლიერ დისკომფორტს ან სხეულის სხვადასხვა ზონის ფუნქციონალურ შეზღუდვას.