მკერდის გადიდება

2012-04-04

ZUZUUU

 

საერთო მაჩვენებლები

მკერდის ფორმის და მოცულობის ცვლილება რომელიც ტერმინოლოგიაში ცნობილია როგორც აუგმენტაციური მამოპლასტიკა, გამოიყენება:

  •      მკერდის მოცულობის გაზრდასა და ფორმის გაუმჯობესებისთვის ფუნქციების შენარჩუნებით

(ჩვილი ბავშვის კვება);

  • მკერდის მოცულობის აღდგენა მშობიარობის ან წონაში სწრაფი დაკლების შემდეგ;
  • მკერდის ზომებში სხვაობის კორექცია;
  • როგორც აღდგენითი პროცედურა, სარძევე ჯირკვალში სიმსივნის ამოკვეთის შემდეგ. ეფექტი მიიღწევა სპეციალური იმპლანტანტის ხარჯზე;
  • ოპერაციის მიზანი მდგომარეობს იმაში, რომ მკერდს მიეცეს უკეთესი ფორმა და ზომა, სხეულის პროპორციულად;
  • ეფექტი მიიღწევა სარძევე ჯირკვლის ქსოვილის ქვეშ, ან უფრო ღრმად (მკერდის კუნთის ქვეშ) იმპლანტანტის განთავსების მეშვეობით, რომელსაც სილიკონის ან პოლიურეტანული საფარი აქვს და შევსებულია არადენადი სილიკონის გელით.

ოპერაციისთვის ჩვენება

ძირითად შემთხვევებში პაციენტის სურვილი და ესთეტიკური ფორმის გაუმჯობესება