“ბოტოქსის” ან “დისპორტის” ინექციები

2012-04-05

fffffff

ეს არის პრეპარატები, რომლებიც მიღებულია ბოტულინის ტოქსინისაგან, არის სრულიად უვნებელი ადამიანის ორგანიზმისათვის, წარმოადგენს ნერვული იმპულსის გადაცემის დროებით დამთრგუნველ საშუალებას, რაც გამოიხატება კუნთის აქტიური მოძრაობის დაქვეითებით და ვიზუალურად ნაოჭის გასადავებას და სახის ნაქვთების გაუმჯობესებას იწვევს. ამ ტიპის მკურნალობა პერიოდული ხასიათისაა, ეფექტის შენარჩუნების მაქსიმალური ვადა არის 6 თვე, შემდგომ კვლავ შესაძლებელია ინექციის განმეორება. პროცედურა ტარდება ამბულატორიულ პირობებში, არის სრულიად უმტკივნეულო და ხელს უწყობს შუბლის, თვალის კიდეების და პირის გარშემო ზონაში ნაოჭების შემცირებას.